Aktualności

Modele statystyczne do wycen nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wydał odpowiedzi dotyczące wykorzystywania modeli statystycznych do wycen nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności. 12 maja 2017 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) odpowiedział na następujące pytania dotyczące interpretacji Artykułu 229(1) oraz Artykułu 208(3)(b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i … czytaj dalej

Pismo Prezesa GUM do Prezesów Sądów Okręgowych dotyczące przyrządów pomiarowych stosowanych przez biegłych w zakresie wydawanych przez nich opinii

  W związku z sygnałami docierającymi do Głównego Urzędu Miar, dotyczącymi sporządzania dla sądów powszechnych przez biegłych sądowych opinii przy użyciu przyrządów pomiarowych, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, Prezes GUM skierował do Prezesów Sądów Okręgowych pismo, mające na celu … czytaj dalej

Wielkanoc 2017

Pragniemy złożyć życzenia zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych, obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.  Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawcó Majątkowych we Wrocławiu  

Standardy

Na posiedzeniu Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 27 marca 2017 r. przyjęty i włączony zosta  -w skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny –  standard: KSWP – Wartość rynkowa Wymieniony standard zalecany jest do stosowania od dnia 10 … czytaj dalej

Cykliczne materiały analityczne Narodowego Banku Polskiego

W cyklu kwartalnym na stronie NBP publikowane są opracowania , które opisują najważniejsze zjawiska, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w największych miastach w Polsce. Informacje są  przygotowywane w Departamencie Stabilności Finansowej na potrzeby organów NBP. Jednocześnie zastrzeżone zostało na stroinie, że … czytaj dalej

Odpowiedzialność zawodowa

Rzeczoznawca majątkowy, który nie wykonuje czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej podlega odpowiedzialności zawodowej. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wszczyna z urzędu Minister Infrastruktury i Budownictwa jako organ sprawujący nadzór nad działalnością zawodową rzeczoznawców … czytaj dalej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest Projekt ustawy o zmainie ustawy o gospodarce nieruchomościami . Załączniki : Projekt o zmianie ustawy – dokument279961 Uzasadnienie Ocena skutków regulacji   Źródło: strona internetowa Rządowego Centrum Legislacji http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286750/katalog/12360179#12360179

Pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W lutym Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  skierowała  do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo w sprawie zawiadomienia, dotyczącego podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Pismo do pobrania: pismo do UOKiK   Źródło: PFSRM    https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/426-pismo-do-urzedu-ochrony-konkurencji-i-konsumentow

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2016

Na stronie  GUS opublikowany został Rocznik Statystyczny Wrocłwia 2016 –  w 20 działach tematycznych zawarto informacje dotyczące przemian .i procesów zachodzących w gospodarce miasta . Dane prezentowane są za lata 2010, 2014 i 2015. Uzupełnieniem materiału statystycznego są kartogramy prezentujące … czytaj dalej

Smutna wiadomość

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Nasz Kolega śp.  Krzysztof Just rzeczoznawca majątkowy, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Uroczystość pogrzebowa w dniu 13 lutego 2017r. rozpocznie się o godz.12.00 w kościele parafialnym w Krynicznie.