DSC03276_2
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
DSC03283_1

Aktualności

Wytyczne PFSRM w zakresie definicji pojęcia potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego

W załączeniu Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie definicji pojęcia potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, opracowane przez Przewodniczącego Komisji Standardów PFSRM Pana Radosława Gacę. Potwierdzenie aktualnosci operatu_szacunkowego Źródło: PFSRM

Konsultacje społeczne do projektu ustawy o kredycie hipotecznym

W ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o kredycie hipotecznym, jakie odbywały się w Ministerstwie Finansów, w załączeniu  sprawozdanie ekspertów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, którzy uczestniczyli w Konferencjach uzgodnieniowych w dniach 22 i 25 lipca 2016 r. Zdaniem Zarządu PFSRM jest … czytaj dalej

Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na temat konsekwencji deregulacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce

PFSRM w piśmie , które zostało przekazane Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Andrzejowi Adamczykowi, odniosła się do „Krajowego planu działania” opracowanego na podstawie art. 59 dyrektywy 2005/36/WE pismo Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 13.07.2016 r. Źródło: PFSRM  

Elektroniczny dostęp do zasobów Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu

Prace nad zmodernizowanym systemem dostępu elektronicznego do zasobów Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu są na ukończeniu. Wcześniejsze spotkania Prezesa naszego Stowarzyszenia z kierownikiem Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu i zainteresowaniem ze strony stowarzyszenia tworzonym systemem przyniosło efekty. W najbliższych tygodniach … czytaj dalej

Pismo Ministra w sprawie konieczności uzgadniania kolejnych standardów zawodowych

W załączeniu treść pisma Ministra Kazimierza Smolińskiego w sprawie konieczności uzgadniania kolejnych standardów zawodowych pismo z MIiB w sprawie standardów Źródło: PFSRM

Komisja Statutowa

Przewodnicząca: Monika Drobyszewska. Członkowie: Ryszard Borek, Łukasz Kaluska, Dariusz Łyczkowski, Emilia Małańczuk, Wiesław Majcher, Leszek Saleta, Mariusz Sawski, Zbigniew Wiewiórski.

KALENDARZ PRAWNY – maj 2016 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 543). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia … czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz szkolenie w dn. 21–22 czerwca 2016r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz na szkolenie które odbędzie się w dniach 21 – 22 czerwca 2016 r. w miejscowości Trzebnica w Hotelu „TRZEBNICA” z siedzibą w Trzebnicy przy ul. Leśnej 2   … czytaj dalej

Uwaga! W dniach 23-27 maja 2016r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w 2016 r.

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w 2016 r. w załączeniu. DziennikUrzedowyMIR_poz53_2015 Źródło: strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa